CHATS ADOPTES EN 2022

ADOPTES EN JANVIER

SONY

SALHA

SHERLOCK

PHILOMENE

SENSAS

SECHUAN

RICKY

SERAPHINE

Photo non communiquée

SURF

SURPRISE

SISSI

SHERLOCK

MADAME

TITI

SUGAR

SALLY

SAFRANE

ADOPTES EN FEVRIER

SHELBY

NALA

NINA

SAYA

MINOU

SOPHIE

PANDA

SOLEDA

BILOUTE

LOULOU

ADOPTES EN MARS

MEMELE

SHINY

PEPSI

VERSA

VICE

NINA

TIMMY

TABASCO

TWENNY

PANDA

ADOPTES EN AVRIL

PIERROT

TARZAN

TYPHON

TAZZIE

TABATHA

NEMO

JOLIE MOME

SCORPIO

NICKY

TANIA

TYLOUP

NOUGAT

PRINCE

TABLETTE

THALIA

CLEMENTINE

TINA

TRIPAT/DRAC

SPIROU

FILOU

ADOPTES EN MAI

FRIPOUILLE

SACHA

FANTOME

MINETTE

NICKY

TONIO

NALA

PEPIITO

TAMY

ADOPTES EN JUIN

GRIBOUILLE

NALA 2

SAMY

SYBILLE

MOUCHETTE

TAZ

FRIPON EN FA

TARTINE

TULIPE

EBENE

MEGANE

ADOPTES EN JUILLET

TILDA

TAYFUN

TAYLOR

PRINCESSE

TANAISIE

SCOUBIDOU

TIMA

SALLY

SCREAM

TOSCANE

TATOO

TRUFFIE

SHAKIRA

TITUS

TIPPY

ADOPTES EN AOUT

SACHA

TIMMY

REGLISSE

SIRIUS

TORETO

EDWIGE

TISANE

TITAN

SOCRATE

TENESSY

GLUE

HARCHY

TAHITI

TORNADE

TOCADE

TELLINE

TAPIOCA

TOUPY

TYSSIE

ADOPTES EN SEPTEMBRE

TOTEM

GRISETTE

TOTEM 2

TIGROU

CHIPIE

SCORPIO

MOUCHKA

TRUFFE

GLUE

TESSA

TROENE

LUPIN

TWETY

TALYA

GROSEILLE

SACHA

TIM

TAMBOUILLE

GRATOUILLE